(BU YAZI ACE FİTNESS SAYFASINDAN ÇEVRİLMİŞTİR. TAMAMEN TAVSİYE NİTELİĞİNDEDİR.CİDDİ BİR SKOLYOZ TANISINDA TEDAVİ TAMAMEN BİR HEKİM VE FİZYOTERAPİSTE AİTTİR.)

Skolyoz 10 dereceden daha büyük omurganın lateral kavisiyle gösterilen postural bir sapmadır. Skolyoz için iki ana kategori vardır: yapısal olan ve yapısal olmayan. Yapısal olmayan, duruşla ilişkiliyken kemiğin sapmaları ile ilgilidir. Skolyozun yapısal biçimleri ise düzeltilemeyebilir; Bununla birlikte, yapısal olmayan skolyoz yapıları uygun egzersiz programlarıyla önemli ölçüde iyileştirilebilir. Skolyozun en yaygın yapısal olmayan formu idiyopatik skolyozdur ve spesifik nedeni bilinmemekle birlikte omurgadaki eğriliğin derece, denge ve rotasyonel karakteristiği ile teşhis edilir. Eğrinin ciddiyetine bağlı olarak idiyopatik skolyozlu bireylerin çoğunda herhangi bir ağrı hissedilmez ancak bazı performanslar için eksiklikler gösterebilir.

Omurgasındaki yanal eğriliği gösteren müşterilerle çalışırken; kuvvet, hareket aralığı ve kasta oluşan uzunluk-gerilim ilişkisini geliştirmeyi amaçlayan bir egzersiz programını başarılı bir şekilde uygulamak için durumla ilişkili fonksiyonel kısıtlamaları ve kas dengesizliklerini yorumlamak önemlidir. Vertebral kolonların her iki yanında uzanan kasların anatomik yerlerini ve yapılarını iyi bilmeniz gereklidir.

Hareket açıklığı

Hareket aralığı, hareketin tanımlanan düzlemi boyunca özgürce ve acısız bir şekilde hareket etmesi için bir eklemin kapasitesi ve potansiyeli olarak tanımlanır. İdiyopatik skolyozda omurganın yanal eğrisinden dolayı, kaslarda kısalmış (sıkı) yapılar vardır. Bu sıkılıklar iki taraf arasında kas dengesizliklerine , gövde ve eklem hareketlerinin tek taraftaki hareket aralığını önemli ölçüde azaltabilir ve fonksiyonel performans kaybına, postür asimetrilerine neden olur.

Öz-miyofasyal salınım

Bağ fasyası, kasın uzunluğunu ve bir eklemdeki genel hareket alanını direkt etkiler. Skolyoza özgü omurganın bozulmuş bütünlüğü nedeniyle, miyofasyal uyum bozulabilir bu da işlev bozukluğuna neden olabilir. Bu nedenle, kendine özgü miyofasyal salınım protokolü ile idiyopatik skolyozlu bir müşteriyi çalıştırmak, fasyal bağ dokusunun gevşemesini sağlayarak, geliştirilmiş duruş ve hareket aralığı elde edilebilir.

Miyofasyal salınım protokolü, kısalmış kasların bulunduğu omurganın olduğu tarafa yapılmalıdır. .

Torasik Skolyoz

Torakal skolyoz, omurganın orta (torasik) kısmındaki lateral deformiteden bahseder ve omurilik kavisliği için en yaygın yer burasıdır. Torakal skolyoz  genellikle omurga yüksekliği, enine gövde hareketliliği ve ciddi vakalara neden olabilen göğüs kafesinin deformitesine ve omurganın kendisiyle ilişkilidir.

1-) Öz-miyofasyal Salınım Hareketleri

Latissimus Dorsi

 • Uzanan kolların altına köpük rulo yerleştirin.
 • Latissimus dorsi (büyük sırt kasını) uzatmak için baş parmağını yukarı doğru tutun.
 • Lattisimus dorsi uzunluğu boyunca hafif hareket uygulayarak hafif bir basınç uygulayın.
 • 30 saniye kas boyunca roller ile gidip gelin.Ağrı olan nokta düğümlü noktadır bu noktada hareketi durdurun ve ağrı giderilene yani serbest kalana kadar o konumda durun.

Trapezius / Rhomboid / Posterior Deltoid

 • Arka üst kısım ile duvar arasında bir tenis topu yerleştirilir.
 • Üst ve orta trapez başlayıp arka omuza doğru, kısaca kastaki düğüm noktaları buluna kadar kürek kemiği ve omurganın arasında gidip gelinir.

Lomber Skolyoz

Lomber skolyoz, omurganın alt (bel bölgesinde) ki eğriliği ifade eder. Lomber skolyozlu bireylerin pelvik (kalça kemiği) asimetrisi, bacak uzunluğu uyumsuzlukları ve sırt ağrısı daha olasıdır.

Erector Spina / Serratus Posterior / Multifidus  

 

 • Alt sırt bölgesinde omurganın iki tarafından bir yanına tenis topunu yerleştirin.
 • Omurga L5-T11 bölümlerinden birkaç kasa dikey ve diyagonal hareketler kullanarak topla masaj yapın.
 • Bir düğüm noktası bulunduğunda, hareketi durdurun ve kastaki yapılar serbest kalana kadar o konumda kalın.

2-) Esneklik

Esneklik, bir eklemin tüm hareket alanı boyunca hareket etme yeteneğidir.  İyi tasarlanmış bir esneklik programı , skolyoz ile oluşturulan kısaltılmış iskelet kasında normal bir uzunluk-gerilim ilişkisinin düzeltilmesi için önemlidir. Geliştirilmiş esneklik, artmış fonksiyonel performans, artmış postural yapı ve ağrı- yaralanma potansiyelinde azalmaya neden olur.

Göğüs-Arka Kol-Omuz Strech

 • Vücudunuzun önüne bir kol yerleştirin ve diğer elle dirseği kavrayıp kaldırın.
 • Statik bir konumda 30-40 saniye durun.

Kalça strech

 • Her iki ayağınızı uzatarak yere uzanın; Bir bacağınızı diğerinin üzerinden geçirin.
 • Bükülmüş bacak terste kalan kolla itelenir ve diğer kol destek için vücudun arkasına konur.
 • Her iki tarafa 30-40 saniye uygulayabilirsiniz.

Kedi Esnemesi

 • Kollar omuz izahsında ve diz kalça iziahsında durulur.
 • Göbeğinizi omurgaya doğru çekin, arkadan yuvarlayın ve alt sırttaki gerginliği hissedin.
 • Ardından göğüs bölgenizi yükseltin, omurgayı uzatın ve sırtınızı hissedin.
 • Bu hareket dinamik bir esneklik sağlar toplam 20 tekrar idealdir.

3-) Kuvvet

CORE STABİLİZASYONU

Çekirdek stabilizasyonu: güç iletimi, denge ve duruş gibi performans faktörlerinin temelini oluşturur. Bu faktörler, merdivenden çıkmak, ayakta durma ve nesneleri kaldırmak gibi günlük yaşam aktivitelerini başarıyla yürütebilmek için önemlidir. Çekirdek stabilizasyonunu skolyozlu bir bireyin programına dahil etmek posturel simetriyi ve fonksiyonel gücü ciddi şekilde geliştirir.

Av Köpeği

 • Kollar omuzla, dizler kalçayla aynı izahda tutulur.
 • Nötr bir omurga ve kalça pozisyonu korunurken, bir kolu omuz yüksekliğine kadar tersindeki bacağı kalça izahsına kadar kaldırın.
 • Toplam iki tarafa için 10′ ar tekrar. 2-3 set yeterlidir.

Kalça Köprü

 • Sırt üstü yatılır, kollar yanlarda, dizler bükülmüş ve ayaklar yere düz durur.
 • Karın ve gluteal kasları sıkarak, vücut omuzlardan dizlere kadar düz bir çizgi oluşturur.
 • Bu konumda 2-3 saniye durulur ve hareket tekrar edilir.Toplam 15 tekrar, 2 set.

Cable Anti-Rotasyon

 

 

 • Bir cable veya pilates bandı kullanılarak yapılabilir. Diz çökün ve cable üzerinde gerginlik sağlamak için birkaç metre uzağa gidin. Cable orta kısmınızla izahlansın.
 • Göğüs altına pressleyin ardından göğüs kemiği (sternum) izahsında dirsekler düz olana kadar öne götürün.Bunu 10 tekrar, 3 set yapın.

4-) Tek Taraflı Fonksiyonel Mukavemet Eğitimi

İç bükey ve idiopatik skolyoz olan bireylerde omurganın dış bükey tarafı arasında meydana kas dengesizlikleri için tek taraflı egzersizler üzerinde vücut geliştirme odaklı gizli kasları güçlendirmek önemlidir.

Dumbell Row

 • Sol kol ve sol diz bükülmüş bir şekilde sehpanın üzerine yerleştirin.Omurga nötr tutularak diğer sağ kolla dambıl tutulur.
 • Omuzu sabit tutularak dirseğinizi geriye çekin ve row yapın.
 • Dambılı tekrar indirin ve bunu 10 tekrar yapıp diğer kola geçin.

Dizler Üzerinde Tek Taraflı Pulldown

 • Cable önünde diz çökün veya pilates bandını yukarıda bir noktaya yerleştirin.
 • Avuç içi yere bakacak şekilde dirsekler düz yukarıda başlanır.Ardından dirseği bükerek ve omuzunuzu geri çekerek ağırlığı gövdeye çekin. Avuç içi bu sırada gövdenize dönecek.
 • Kısa bir duraklamadan sonra, başlangıç ​​konumuna geri dönün. 10 ar tekar iki tarafa 20 tekrar, 3 set yapılacaktır.

Tek Taraflı Kettlebel Deadlift

 • Kalça genişliğinde ayaklar açılır ve ayak parmakları aynı yöne döndürülür. Kettlebel bir ayağın dışına konur.
 • Nötr bir omurga ile ağırlık yerden alınır ve kaldırılır.Her iki tarafa 16 tekrar, 2 set yeterlidir.

1 YORUM

Bir Cevap Yazın